Ivan Graziani

Violinist, godine 2008. osvojio je prvu nagradu na regionalnom i drugu na državnom Natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, a 2010, 2012. i 2014. godine obje prve nagrade. Godine 2014. osvojio je i prvu nagradu na državnom Natjecanju komornih sastava, u kategoriji Glasovirski trio, pod vodstvom prof. Maura Šestana. Godine 2015. osvojio je prvu nagradu na međunarodnom natjecanju Istria Nobilissima u Rijeci.

Svoj prvi samostalni recital održao je 2012. godine u Šibeniku u sklopu Svibanjskih glazbenih večeri, a nastupao je i u Atriju Kneževa dvora u Dubrovniku, na biennalu Franjo Krežma u Osijeku, kao i u Zajednici Talijana u Rijeci, gdje redovito nastupa na recitalima i koncertima, između ostaloga i s Riječkim komornim orkestrom.